Aktualności
Wyszukaj w serwisie
19-11-2018

tDCS w badaniach naukowych mózgu człowieka


RÓŻNORODNOŚĆ ZASTOSOWAŃ tDCS: Zakres zastosowania metody tDCS wskazuje na jej dużą użyteczność i skuteczność w neurorehabilitacji zaburzeń psychicznych, wspomagania funkcji poznawczych oraz naukowych zastosowaniach w psychologii.

tDCS JAKO NARZĘDZIE BADAWCZE: Stymulację tDCS wykorzystuje się nie tylko w neurologii, np. jako metodę wspomagającą leczenie zaburzeń oraz chorób układu nerwowego, ale także narzędzie badawcze i terapeutyczne w psychiatrii oraz psychologii.

tDCS - METODA BEZPIECZNA: Stymulację prądem stałym tDCS uznaje się dzisiaj za metodę nieinwazyjną, bezpieczną dla orgainzmu człowieka, o niewielkim stopniu zagrożenia skutkami ubocznymi, dającą duże możliwości terapeutyczne.

ZASADY STYMULACJI tDCS: Podczas stymulacji tDCS, która trwa zazwyczaj od 10-30 minut, podawany jest stałoprądowy bodziec o wartościach w zakresie 1-2 [mA]. W ten sposób wywołuje się zjawisko polaryzacji błon komórkowych neuronów, a w konsekwencji powoduje to zwiększenie lub też zmniejszenie poziomu wzbudzenia korowego mózgu.

ZASTOSOWANIE METODY tDCS W BADANIACH PSYCHOLOGICZNYCH: od co najmniej kilku lat rośnie popularność stymulacji tDCS w badaniach psychologicznych. Problematyka badań psychologicznych z wykorzystaniem metody tDCS jest różnorodna. Obejmuje zarówno takie zagadnienia jak oddziaływanie tDCS na czynności motoryczne człowieka, np. modyfikacja sprawności ruchowej kończyn górnych, czy też wpływ tDCS na system poznawczy człowieka, np. zmiana przekonań osobistych pod wpływem tDCS.

OBSZARY WPŁYWU STYMULACJI tDCS NA ZACHOWANIE CZŁOWIEKA:
I. Pierwszy z nich dotyczy oddziaływania tDCS na szeroko pojęte funkcje poznawcze (pamięć robocza, pamięć długotrwała, uwaga), umiejętności szkolne czy podejmowanie decyzji.
II. Drugi obszar zaś to badania szeroko rozumianej rehabilitacja bądź terapii i wspomagania funkcji psychicznych, w ramach których wychodzi się z założenia, że wielokrotna stymulacja w oparciu o zjawisko neuroplastyczności mózgu prowadzić będzie do trwałych zmian funkcjonowania człowieka.

Powyższe materiały powstały w oparciu o artykuł Joanny Budzisz, jednej z prelegentek Konferencji Naukowej NEUROSKOP organizowanej w tym roku przez BIOMED Neurotechnologie - artykuł pt. "Przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa tDCS w badaniach naukowych mózgu człowieka" pod adresem:
http://pe.org.pl/articles/2017/4/11.pdf