tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Aktualności
Wyszukaj w serwisie
25-02-2016

Szkolenie z sensomotoryki


Chcesz wiedzieć, jaki jest wpływ przetrwałych odruchów wczesnodziecięcych na sferę edukacyjną oraz zachowanie dzieci?  
A może chciałbyś:
  • wiedzieć, jak prawidłowo stymulować rozwój dziecka z różnymi zaburzeniami rozwojowymi;
  • poznać, jak wielką rolę odgrywa rozwój sensomotoryczny dziecka na jego funkcjonowanie w edukacji i życiu społecznym;
  • być świadomym tego jakie kluczowe bodźce odgrywają w procesie dojrzewania mózgu i jak poprzez działanie kształtuje się inteligencja sensomotoryczna;
  • dowiedzieć się jak mądrze wykorzystać dostępny sprzęt w placówce - wiele przedszkoli i szkół posiada dobrze wyposażone tzw. „Sale ruchu”;
  • sam będziesz mógł wypróbować na sobie jak nowoczesne technologie (specjalnie opracowana aparatura) mogą być przydatne podczas przeprowadzenia diagnostyki i treningów sensomotorycznych.  To uniwersalne rozwiązanie kierowane do terapeutów, lekarzy, rehabilitantów, sportowców, jak również narzędzie do promowania sportu i ruchu w szkole.
....zapraszamy do udziału w szkoleniu z sensomotoryki, które prowadzimy jako jedyni w Polsce.

Dzięki uczestnictwie w szkoleniu wyposażysz się w wiedzę, jak zaobserwować i zdiagnozować niektóre z zaburzeń rozwojowych a świadomość związku między rozwojem sensomotorycznym a funkcjami poznawczymi pozwoli na zastosowanie lepszych i skuteczniejszych działań terapeutycznych (treningu terapeutycznego) mających wpływ na naukę szkolną i zachowanie dziecka.

Podczas szkolenia prezentowane będą ćwiczenia praktyczne, pozwalające zaobserwować prawidłowe i nieprawidłowe reakcje podczas przeprowadzanych testów wywoływania odruchów wczesnodziecięcych.  Przedstawione zostaną informacje jaki wpływ mają przetrwałe odruchy wczesnodziecięce na rozwój poznawczy oraz zachowanie dzieci.

Więcej o szkoleniu...