tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Aktualności
Wyszukaj w serwisie
29-05-2018

Szkolenie "Eye tracking w edukacji" - WROCŁAW- 23.06.2018

Szkolenie "Eye tracking w edukacji"
odbędzie się 23.06.2018r. we Wrocławiu

Okulografia (ang. eye-tracking), czyli śledzenie ruchów gałek ocznych, głównie kojarzone jest z badaniami marketingowymi i oceną zainteresowania produktami przez klientów.
Tymczasem metoda ta wykorzystywana jest do rozpoznawania i oceny patologii ruchów oczu występujących przy różnych chorobach i dysfunkcjach.
Eye tracking jest również metodą pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Terapia takich dzieci powinna opierać się na m.in. terapii zdolności wzrokowych. Deficyty w tym obszarze mogą współwystępować nie tylko z trudnościami w nauce czytania i zaburzeniami uwagi wzrokowej, ale także z nadpobudliwością psychoruchową. Zarówno trening skupiania i utrzymywania uwagi wzrokowej, jak i precyzja ruchów wodzenia wzrokiem, są niezbędnymi umiejętnościami szkolnymi.
Eye tracking jest także skuteczną metodą komunikacji z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, sparaliżowanymi, nieposługującymi się komunikacją werbalną. Pozwala ona na łatwiejszą i bardziej niezależną interakcję z otoczeniem, a tym samym pozwala przywrócić utraconą niezależność.
 
Eye tracking pedagogika specjalna
      
Więcej na temat metody można przeczytać na stronie
https://www.biomed.org.pl/eye-tracking-w-neurorehabilitacji-pl.html#breadcrumb

Szczegółowe informacje oraz program szkolenia
https://www.biomed.org.pl/eye-tracking-w-edukacji.html#breadcrumb