Aktualności
Wyszukaj w serwisie
02-09-2019

Studium przypadku: trening słuchowy


Wypowiedzi dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim charakteryzują się ubogim słownictwem, do opisu rzeczywistości najczęściej używają one czasowników i rzeczowników, rzadko przymiotników. Zdania są krótkie, proste, zawierają potoczne zwroty i liczne powtórzenia. Dzieci popełniają wiele błędów składniowych i stylistycznych. Mają trudności w opisie swoich uczuć, w zachowaniu następstwa czasowego oraz zależności przyczynowo-skutkowych (A. Rakowska, 2003; I. Obuchowska, 2005; K. Ćwirynkało, 2010).

                    

U dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim diagnozuje się również zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego. Mogą one występować samodzielnie lub towarzyszyć dysleksji.
Alicja Maurer przeprowadziła badania w grupie 331 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Określiła, jak wiele spośród nich (66% badanych) przejawia liczne zaburzenia percepcyjno-motoryczne. Aż 26,8% badanych miało zaburzone dwie lub więcej funkcji, 44,9% uczniów w tej grupie miało kłopoty z analizą i syntezą wzrokową, 39% z analizą i syntezą słuchową, a aż 13% dzieci przejawiało zaburzenia manualne (G. Tkaczyk, 1997, s. 294).

                      
 
Zaburzenia mowy mają swoje konsekwencje nie tylko w kontaktach społecznych, ale również w opanowaniu umiejętności szkolnych, dotyczą także odbioru tekstu pisanego. J.Bałachowicz (1992) przeprowadziła badania w grupie 765 uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną, oceniając sprawność w dekodowaniu tekstu, czytaniu ze zrozumieniem. Rozpoznawała również czynniki ograniczające technikę czytania.
Okazało się, że 72% dzieci odtwarzało tekst przez sylabizowanie lub głoskowanie, a 8% nie dokonywało analizy nawet najprostszego wyrazu. Siedemdziesiąt procent dzieci czytało ze zrozumieniem elementarny tekst, natomiast jego interpretacji podejmowało się już tylko 20% starszych dzieci. Wpływ na zaburzenia rozumienia tekstu pisanego miały głównie nieprawidłowości percepcyjno-poznawcze oraz poziom inteligencji ogólnej (K. Ćwirynkało, 2010)

                  
Powyższy tekst jest fragmentem artykułu pt. Skuteczność Metody Warnkego w usprawnieniu mowy dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim autorstwa Ewy Brzdęk, Magdalena Zawora. Artykuł ukazał się w Roczniku Komisji Nauk Pedagogicznych Tom LXXI, 2018. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań na temat efektywności Metody Warnkego w usprawnieniu mowy dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Ponadto autorki przedstawiły podstawowe założenia Metody Warnkego oraz zarys problemów mowy występujących u osób z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim. Badanie trwało sześć  miesięcy oraz zostało wykonane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Krakowie. W badaniu brało udział ośmioletnie dziecko wybrane przez logopedę szkolnego. 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań i całym artykułem dostępnym pod linkiem oraz ze stroną internetową poświęconą Metodzie Warnkego.