Aktualności
Wyszukaj w serwisie
15-10-2019

Studium przypadku: EEG-Neurofeedback

Każdego roku z powodu udaru mózgu umiera ponad 6,5 miliona ludzi, a 25 milionów jest niepełnosprawnych z powodu jego skutków. Jedynymi z najczęstszych konsekwencji udaru są deficyty funkcji poznawczych (w tym zaburzeń mowy) - szacuje się, że nawet 50 % pacjentów może być niepełnosprawna z tego powodu. Ze względu na negatywny wpływ skutków udaru mózgu na jakość życia i niezależność pacjentów rehabilitacja funkcji poznawczych wydaje się konieczna.
 

                             EEG-Neurofeedback

Rehabilitacja funkcji poznawczych

Jedną z najnowszych metod rehabilitacji funkcji poznawczych jest terapia EEG-Neurofeedback. To metoda  polegająca na sprzężeniu informacji o czynności bioelektrycznej mózgu z obrazem i dźwiękiem tak, aby pacjent poprzez samoregulację był w stanie świadomie modulować wartości amplitud fal mózgowych  U pacjentów poudarowych uczestniczących w terapii EEG-Neurofeedback odnotowano pozytywny wpływ terapii na rehabilitację pamięci, koncentrację oraz percepcję wizualną. U pojedynczych pacjentów odnotowano także poprawę funkcji mowy. Pomimo udowodnionej skuteczności metoda EEG-Neurofeedback nadal wzbudza wiele kontrowersji i wątpliwości co do jej stosowania. Ich źródłem jest niewystarczająca liczba fizjologicznych dowodów skuteczności, niska powtarzalność wyników i brak jednoznacznych wskaźników sukcesu treningu.

Powyższy tekst to fragment artykułu pod tytułem ''Zastosowanie EEG-Neurofeedback w rehabilitacji zaburzeń mowy u pacjentów poudarowych'' autorstwa Doroty Mroczkowskiej oraz Szymona Tyrasa. Artykuł został opublikowany w 15 tomie nr 4 kwartalnika Psychiatria wydawnictwa Via Medica.

W atykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia przydatności treningu EEG-Neurofeedback w rehabilitacji zaburzeń mowy u pacjentów po udarze mózgu.  Przeprowadzone badanie miało charakter prospektywny i polegało na realizacji eksperymentu, w którym dokonano oceny zaburzeń
mowy pacjentów poudarowych przed i po zakończeniu 15 dwudziestominutowych sesji EEG-NFB oraz standardowej, neuropsychologicznej terapii funkcji poznawczych. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań oraz pełnym artykułem na stronie: https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/view/58936/46905.