Aktualności
Wyszukaj w serwisie
22-01-2018

Skuteczność terapii biofeedback w zaburzeniach ze spectrum autyzmu

W terapii osób ze spectrum zaburzeń autystycznych (ASD), trening neurofeedback (NFT) oparty o zapis elektroencefalogramu (EEG) daje nadzieję na zmniejszenie nieprawidłowości połączeń funkcjonalnych, które mają wpływ na efektywne przewodnictwo nerwowe. Naukowcy donoszą, że tzw. neurony lustrzane mogą pełnić niezmiernie ważną funkcję w przejawianiu przez nas empatii i zachowań prospołecznych. Neurony lustrzane odpowiadają za umiejętności społeczne, których osoby z autyzmem nie nabywają lub posiadają je w ograniczonym stopniu. 
 

Skuteczność NFT w zmniejszaniu objawów u dzieci z ASD, potwierdzono w badaniu osób z wysoko-funcjonującym ASD (2016). Zaobserowowano poprawę zachowania i zmianą w aktywacji neuronów lustrzanych. Wskazuje to na dużą efektywność kliniczną treningu neurofeedback (NFT), opartego na zwiększaniu potencjału rytmu u osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu.
Czytaj więcej...