tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Aktualności
Wyszukaj w serwisie
13-07-2018

Sensomotoryka - odruchy wczesnodziecięce a rozwój dziecka

Odruchy wczesnodziecięce pojawiają się w okresie rozwojowym dziecka. To nieświadome reakcje i czynności zapewniające ochronę, bezpieczeństwo, pomagają poznawać otoczenie i trenować ruchy niezbędne w późniejszym funkcjonowaniu.
Wiekszość odruchów powinna zostać zintegrowana do ukończeniu pierwszego roku życia.
Występująca aktywność odruchów pierwotnych negatywnie wpływa na optymalne funkcjonowanie dziecka, może hamować rozwój odruchów posturalnych, co powoduje problemy w kontroli postawy, koordynacji i równowadze. Nieprawidłowy rozwój sensomotoryczny dziecka powoduje, że ma ono trudności w opanowaniu podstawowych czynności szkolnych (czytanie, pisanie).


 
Dziecko nie jest jednak skazane na porażkę. Dzięki odpowiednio przeprowadzonym diagnozowaniu poziomu zintegrowania odruchów wczesnodziecięcych przez wykwalifikowanego specjalistę, możemy opracować specjalny, indywidualny program treningowy dopasowany do problemu badanego dziecka.

Zapraszamy na szkolenie z Sensomotoryki, które odbędzie się 03-05.08.2018r. w Warszawie. Uczestnicy szkolenie zdobędą wiedzę na temat obserwacji prawidłowych i nieprawidłowych reakcji podczas testów wywoływania odruchów wczesnodziecięcych. Dowiedzą się jaki jest ich wpływ (w sytuacji ich niezintegrowania) na sferę edukacyjną oraz zachowanie dziecka. W oparciu o przeprowadzoną diagnostykę, uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę, w jaki sposób zaplanować i przeprowadzić skuteczny, kompleksowy trening sensomotoryczny.

Więcej o szkoleniu