tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Aktualności
Wyszukaj w serwisie
07-07-2015

Projekty EFS – zakup aparatury

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przy wsparciu EFS – Pożyczki Działanie 6.2 PO KL ma propozycję dla startujących na rynku młodych przedsiębiorców. 
Jak ugryźć 50 tys. złotych?
http://efs.wup-katowice.pl/dotacje-na-dzialalnosc-gospodarcza

Masz pomysł na biznes, ale nie wiesz od czego zacząć, przerażają Cię formalności? Na rozkręcenie własnej firmy możesz otrzymać nawet 50 tysięcy złotych. Zgłoś się do funduszu pożyczkowego, który wypłaca środki osobom zainteresowanym założeniem własnej działalności gospodarczej. Będziesz mógł uzyskać pożyczkę i wsparcie szkoleniowo-doradcze w pierwszym okresie prowadzenia swojej firmy.

KTO może starać się o pożyczkę?
Odbiorcami projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL mogą być osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

GDZIE należy się zgłosić, aby otrzymać pożyczkę?
TYTUŁ PROJEKTU: Rozpocznij działalność  PoŻyczymy Ci sukcesu;
OPERATOR FINANSOWY: Fundusz Górnośląski S.A., ul. Sokolska, 840-086 Katowice;
PARTNER: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice;
DANE KONTAKTOWE: Wojciech Zbróg, e-mail: wzbrog@funduszsilesia.pl, tel. 32 200 84 08.
 
FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE 
Doradztwo indywidualne i grupowe oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, jak również przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł na osobę – z przeznaczeniem na cele inwestycyjne, obrotowe, inwestycyjno-obrotowe, z okresem spłaty do 5 lat. Pożyczka oprocentowana jest preferencyjnie według stałej stawki równej 1% w skali roku.
MIEJSCE ZAMIESZKANIA UCZESTNIKÓW: całe województwo śląskie.
 
NABÓR UCZESTNIKÓW
Nabór trwa od 17 marca 2014 roku do wyczerpania funduszy w projekcie EFS 2014–2020.