Aktualności
Wyszukaj w serwisie
05-11-2019

Podsumowanie Konferencji Naukowej NEUROSKOP

Tegoroczna konferencja naukowa NEUROSKOP 2019 dostarczyła uczestnikom wiele interesującej wiedzy na temat neuroobrazowania w badaniach naukowych oraz praktycze klinicznej.   
  

Neuroobrazowanie w planowaniu i monitorowaniu efektów terapii

                         QEEG w neurofeedbacku

Robert Kozłowski (prezes Biomed Neurotechnologie, specjalista w dziedzinie QEEG i Biofeedbacku) omówił możliwości urządzeń EEG, zaczynając od prostych jednokanałowych aż po bardzo zaawansowane 256 elektrodowe. 

                         Magnetoelectroencefalografia

Rafał Nowak (doktor nauk biomedycznych) podczas swojej prelekcji podzielił się z uczestnikami swoim doświadczeniem w dziedzinie prowadzenia badań przy pomocy MEG (Magnetoelectroencefalografii).
 

Neuroobrazowanie w psychiatrii

                      Neuroobrazowanie w psychiatrii
W drugiej części konferencji Paweł Krukow (Dr h. hum.) omówił wyniki badań z wykorzystaniem testów oraz aparatury EEG w grupie pacjentów ze schizofrenią. Interesującym wynikiem badań było opisanie specyfiki zachowań badanych podczas wykonywania testów oraz aktywowania sieci neuronowych w tej grupie.

                     256 kanałowy system EEG

Z kolei Filip Postępski (pracownik naukowy w Zakładzie Neuroinformatyki) zrelacjonował badania ukierunkowane na poszukiwanie neuromarkerów w grupach pacjentów lękowych i depresyjnych. Zastosowano tutaj 256 kanałowy system EEG

                    Neuroobrazowanie w praktyce klinicznej

Część teoretyczną zakończył Mateusz Rusiniak (doktor nauk o zdrowiu, inżynier magister elektroniki) prezentując możliwości lokalizacyjne elektroencefalografii na przykładzie programu BESA Epilepsy oraz BESA Research. Metody obecnie powszechnie stosowane w Niemczech przez lekarzy do diagnostyki przedoperacyjnej powoli wkraczają także do Polski.
 

Warsztaty

Trzecia część konferencji zwiększyła tempo wydarzeń ze względu na prezentację i żywy kontakt z systemami do neuroobrazowania. 

             Systemy do neuoroobrazowania

Kristoffer Dahlslätt (konsultant naukowy w Artinis) wystąpił z prezentacją systemu badania aktywacji mózgu przy pomocy podczerwieni (NIRS – spektroskopii bliskiej podczerwieni). Na uwagę zasługuje tutaj mobilność i nieinwazyjność tego narzędzia a także możliwość łączenia z EEG lub tDCS.


                    Aparaty EEG

Rafał Nowak podczas warsztatu pt. ,,Równoczesna rejestracja EEG/tDCS'' zaprezentował mobilny aparat EEG, który można montować bezpośrednio na czepku do EEG. Tego rodzaju rozwiązanie może sprawdzić się m.in. w warunkach terenowych, jako interefejs mózg komputer lub badań interakcji społecznych.

                    Zapis EEG   
             
Na koniec Mateusz Rusiniak nawiązał do tematu lokalizacji źródeł aktywności elektrycznej mózgu prezentując na przykładach schemat postępowania (pipeline) szybkiego przetwarzania długotrwałych zapisów EEG, zautomatyzowanego wyszukiwania czynności napadowej, iglic a następnie lokalizowania tej aktywności w obszarze kory mózgowej pacjenta.

Zachęcamy do śledzenia aktualności oraz strony www.neuroskop.pl na której ukażą się szczegóły dotyczące III edycji Konferencji Naukowej Neuroskop.