tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Aktualności
Wyszukaj w serwisie
21-09-2018

Nowe szkolenie- Wykorzystanie terapii Metodą Warnkego w terapii logopedycznej


DLACZEGO WARTO?
Podczas szkolenia:
• Nauczysz się przeprowadzić badanie logopedyczne dedykowane pacjentów z takimi zaburzeniami jak:
 • dyslalia,
 • oligofazja,
 • jąkanie,
 • niedosłuch,
 • zaburzenia przetwarzania słuchowego,
 • afazja,
 • pragnozja
 • dyzartria
• Dowiesz się, jak poprawnie zdefiniować rozpoznanie logopedyczne dla danej grupy pacjentów (w tym posługiwać się diagnozą różnicową)
• Będziesz wiedzieć, podać cele terapeutyczne adekwatne dla rozpoznania logopedycznego,
• Samodzielnie zaprojektujesz przebieg procesu terapeutycznego dla pacjentów z dyslalią, oligofazją, jąkaniem, niedosłuchem, zaburzeniami przetwarzania informacji słuchowej, afazją, pragnozją i dyzartrią z wykorzystaniem elementów Metody Warnkego,
• Nauczysz się dokonywać oceny prowadzonej terapii pacjentów oraz weryfikacji hipotez z uwzględnieniem zastosowania elementów Metody Warnkego,
• Będziesz sprawnie posługiwał się terminologią zarezerwowaną dla standardu postępowania logopedycznego w danej jednostce nozologicznej.

DLA KOGO:
Szkolenie skierowane jest do
 • logopedów,
 • neurologopedów,
 • surdologopedów
Szczegółowe informacje o szkoleniu oraz zapisy: na stronie