tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Aktualności
Wyszukaj w serwisie
08-04-2019

Nowe szkolenie metodyczne: Trening umiejętności elementarnych i pułapowych

Trening umiejętności elementarnych i pułapowych: czytanie, pisanie, liczenie skierowany jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz na przełomie etapów edukacyjnych – klasa IV, V.

Jest to szkolenie metodyczne, mające charakter warsztatowy.W trakcie szkolenia udzielimy informacji na pytania:
 • Jak uczyć dziecko umiejętności czytania, pisania i liczenia?
 • Jakie konkretne ćwiczenia stosować, w jakim czasie, z jaką powtarzalnością?
 • Jakie sposoby i strategie uczenia wykorzystywać w pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się?
 • Co to są progi pułapowe w zakresie uczenia się?
 • Jak rozpoznawać dziecko z potrzebą dostosowania wymagań?
 • Jak wspierać dziecko z opinią o dostosowaniu wymagań z powodu dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii?
 • Jak wspierać umiejętności matematyczne w grupie?
 • Jak uczyć dziecko pracy z tekstem?
 • Jak pracować z tekstem z dzieckiem słabo czytającym?
 • Jak uczyć dziecko tabliczki mnożenia?
 • Dlaczego dzieciom sprawia trudność „próg dziesiątkowy”?
 • Jak uczyć dziecko ortografii?
Zapraszamy do Wrocławia
PROGRAM, TERMINY I ZAPISY NA SZKOLENIE