tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Aktualności
Wyszukaj w serwisie
19-09-2018

Nowe szkolenie GRAFOMOTORYKA

Sprawność grafomotoryczna

mieści się w obszarze tzw. motoryki małej i związana jest z opanowaniem zdolności pisania i rysowania, istotnych w przedszkolu i szkole. Pisanie i rysowanie są skomplikowanymi czynnościami psychomotorycznymi:
 • sprawność manualna rąk to właściwa precyzja ruchów dłoni i palców oraz odpowiednie tempo wykonywanych czynności
 • istotna jest koordynacja wzrokowo - ruchowa, koordynacja całego ciała.
   

Objawy niskiej sprawności grafomotorycznej:

 • trudności z utrzymaniem równowagi
 • niechęć do jazdy na trzykołowym rowerku
 • nieumyślne psucie zabawek i rzeczy codziennego użytku
 • unikanie aktywności ruchowej
 • późne opanowywanie czynności samoobsługowych i niechęć do ich wykonywania (zapinanie guzików, sznurowanie butów)
 • kłopoty z posługiwaniem się szczoteczką do zębów, sztućcami
 • niechęć do zajmowania się nawlekaniem koralików, rysowania, wycinanek z papieru, lepienia figurek z plasteliny czy innych mas plastycznych
 • dziecko nie radzi sobie z rysowaniem po śladzie, odwzorowywaniem kształtów i figur, takich jak koło, kwadrat, prostokąt czy krzyżyk
 • pisanie "jak kura pazurem"
 • wolne tempo pisania, notatki są nieczytelne, zeszyty prowadzone niechlujnie w skrajnych przypadkach "puste, niezapisane".
   

Sprawność grafomotoryczna - działania terapeutyczne

Odpowienio wcześnie możemy podjąć działania korekcyjne. Ważne jest aby dać dziecku odpowiedni start na długiej drodze edukacji, wpłynie to na pewno pozytywnie na jego poczucie pewności siebie, samodzielność i motywację do dalszego rozwoju.

Nowe szkolenie w jesiennej ofercie BIOMED wychodzi naprzeciw potrzebom kompleksowej opieki terapeutycznej dzieci z problemami w zakresie motoryki małej i umiejętności grafomotorycznych zarówno w wieku przedszkolnym jak i szkolnym.

Zapraszamy na szkolenie "GRAFOMOTORYKA- diagnoza i planowanie pracy terapeutycznej", które
omawia związki pomiędzy nieprawidłowościami w rozwoju dziecka a sprawnością grafomotoryczną oraz manualną. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady pracy terapeutycznej oraz przedstawione ćwiczenia do pracy z dziećmi.
Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, psychologów, pedagogów, terapeutów pracujących z dziećmi z problemami z zakresu motoryki małej.

Szkolenie odbędzie się w dniach 27-28.10.2018r. we Wrocławiu
Więcej o szkoleniu.