tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Aktualności
Wyszukaj w serwisie
12-07-2018

Nowe konkursy i dofinansowania


Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 11.1.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

Konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-254/18.

Informacja opublikowana została przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy projektów:
a)    Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów 

b)    Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).

c)    Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego.

d)     Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

Szczegółowe informacje na stronie
I
nformacje na temat pozyskania środków unijnych tutaj.