Aktualności
Wyszukaj w serwisie
28-10-2019

Neuroforma

To produkt medyczny stworzonym w oparciu o wyniki niezależnych badań w dziedzinie neurorehabilitacji. Jakie jest jej zastosowanie?
  • rehabilitacja procesów poznawczych (pamięć robocza, uwaga, planowanie, percepcja wzrokowa, myślenie logiczne)
  • zaburzenia integracji sensomotorycznej (problemy z napięciem mięśniowym i koordynacją ruchową, koordynacją wzrokowo-ruchową, synchronizacją ruchów, równowagą)
  • choroby neurodegeneracyjne ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego takie jak: stwardnienie rozsiane, ataksja, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona
  • udary, urazy mózgu
  • trudności szkolne wynikające z zaburzenia funkcji sensomotorycznych (problemy
  • koncentracją, ADHD, zaburzenia czasu reakcji, skupienie, przerzutność i selektywność uwagi, planowanie działania)
  • dysleksja
  • osłabiona koordynacja ruchów całego ciała, kłopoty z utrzymaniem równowagi, słaba sprawność rąk, słaba orientacja w schemacie ciała, percepcja i dyskryminacja bodźców wzrokowych)
  • mobilizacja poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka)
  • profilaktyka osób w podeszłym wieku.
                                                                 Neuroforma Biomed

Zaktualizowaliśmy informację na temat dostępnych zestawów Neuroformy. Zapraszamy do lektury!