Aktualności
Wyszukaj w serwisie
14-01-2019

Lateralizacja - mity o dominacji półkul mózgowych

Lateralizacja - mity o dominacji półkul mózgowych

Naukowcom z Uniwersytetu w Utah udało się obalić mit o dominacji półkulowej. W czasie trwającego dwa lata badania, przeanalizowali oni mózgi ponad 10 tysięcy osób w wieku od siedmiu do dwudziestu dziewięciu lat i nie znaleźli żadnego dowodu na to, że aktywność jednej z półkul przeważa nad aktywnością drugiej.

Mit o dominacji półkulowej prawdopodobnie wynika z błędnej interpretacji przełomowych badań Rogera Sperry’ego, który za swoje odkrycia został uhonorowany nagrodą Nobla. Obserwował on pacjentów cierpiących na padaczkę, którzy w celu ograniczenia napadów, przeszli operację przecięcia spoideł łączących półkule mózgowe.

Prawa półkula przetwarza informacje płynące z lewej strony ciała, natomiast lewa - z prawej. Półkule komunikują się ze sobą głównie za pośrednictwem spoidła wielkiego oraz kilku mniejszych spoideł. Po ich przecięciu przekazywanie informacji między półkulami staje się niemożliwe. Wielu pacjentów po komisurotomii (operacji przecięcia spoideł łączących półkule) pozornie funkcjonuje w normalny sposób. Nieprawidłowości pojawiają się dopiero wtedy, kiedy wystawia się ich na bodźce działające tylko na jedną stronę ciała. Jeżeli pacjentowi po komisurotomii zaprezentujemy w lewym polu widzenia krótkotrwały bodziec, to nie będzie on w stanie nazwać pokazanego przedmiotu, ponieważ informacje nie dotrą do lewej półkuli, w której znajdują się ośrodki mowy. Jednak bez problemu wskaże on lewą ręką na właściwy przedmiot.


Za przykład lateralizacji mogą posłużyć ośrodki mowy, skupiska neuronów, znajdujące się w lewej półkuli. Badania wskazują także, że uszkodzenia mózgu zlokalizowane po lewej stronie zaburzają działanie innych funkcji niż uszkodzenia prawej półkuli. Również techniki neuroobrazowania pokazują, że aktywność prawej i lewej półkuli różni się, w zależności od wykonywanego zadania. Obie półkule przetwarzają te same bodźce, jednak robią to w inny sposób.


Współpracę pomiędzy półkulami mózgowymi można ulepszać również za pomocą treningu lateralnego. Jest jednym z elementów szkolenia "Szkolenie Metodą Warnkego - trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny". Po szczegóły zapraszamy pod adresem.

Powyższe informacje zawdzięczamy artykułowi autorstwa Diany Nowek pt. DOMINACJA LEWEJ LUB PRAWEJ PÓŁKULI MÓZGU TO MIT. ASYMETRIA FUNKCJI TO LATERALIZACJA pod linkiem . Zapraszamy do lektury!