Aktualności
Wyszukaj w serwisie
05-12-2018

Jak stymulować funkcje słuchowe w zaburzeniach APD

          W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie specjalistów różnych dziedzin tematem zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego. U dzieci w wieku szkolnym coraz częściej diagnozowane są ośrodkowe zaburzenia słuchu, mimo że jeszcze kilkanaście lat temu, ich objawy w tej grupie wiekowej sugerowały często, że dziecko nie uważa czy też nie chce współpracować z nauczycielem lub rodzicem, dzisiaj już wiemy, że w części przypadków problem nie leży po stronie zachowania dziecka.

Według jednej z definicji [Jacek Senderski 2005] centralne zaburzenia słuchu ogólnie definiuje się jako niemożność pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych.

Według ASHA ośrodkowe zaburzenia słuchu dotyczą nieprawidłowości w obszarze wyższych funkcji słuchowych, do których zaliczono: lokalizację źródła dźwięków, dyskryminację dźwięków, identyfikację wzorców dźwiękowych, czasowe aspekty słyszenia (w tym rozdzielczość czasową, percepcję kolejności dźwięków i maskowanie), rozumienie mowy w obecności dystraktorów i rozumienie mowy zniekształconej (ASHA 2005).

Aktualnie diagnozie pod kątem zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego poddawane są dzieci
od 7. roku życia – a więc w wieku szkolnym – co pozwala nam na dobór ćwiczeń zgodnie z tą kategorią wiekową.

Diagnoza głównego profilu klinicznego CAPD (oparta na baterii testów elektrofizjologicznych i behawioralnych) pomoże właściwie dobrać ćwiczenia do trudności występujących u konkretnego dziecka.

Planując terapię, należy wybierać ćwiczenia zgodnie z deficytami dziecka z zachowaniem zasady stopniowania trudności – zarówno w stosunku do wieku dziecka, jak i do jego możliwości percepcyjnych.

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ W TERAPII ZABURZEŃ APD: 
1. Lokalizacja źródła dźwięku - dziecko stoi na środku pomieszczenia z zasłoniętymi oczami i wysłuchuje dźwięków (np. odgłosy szeleszczenia papieru, klaśnięcia, tupnięcia, wymawianie imienia dziecka, dźwięki instrumentów) docierających z różnych stron pomieszczenia. Zadaniem dziecka jest wskazanie źródła usłyszanego dźwięku
2. Różnicowanie dźwięków pod względem głośności - prezentacja sekwencji dwóch lub trzech dźwięków (w zależności od możliwości pamięci dziecka), dziecko opisuje dźwięki w usłyszanej sekwencji: głośny – cichy – głośny itp. Prezentacja dźwięku podstawowego i kolejnego, który dziecko ma ocenić w stosunku do podstawowego jako cichszy bądź głośniejszy.
3. Różnicowanie długości dźwięków - prezentacja sekwencji dwóch lub trzech dźwięków (w zależności od możliwości pamięci dziecka), dziecko opisuje dźwięki w usłyszanej sekwencji długi – długi – krótki itp. Prezentacja dźwięku podstawowego i kolejnego, który dziecko ma oceni

Powyższe fragmenty pochodzą z artykułu opublikowanego w Forum Logopedycznym nr 24, pt. "Stymulacja funkcji słuchowych w zaburzeniach centralnych procesów przetwarzania" autorstwa Ewa Kwaśniok oraz Magdaleny Ławeckiej ze Śląskiego Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” pod tym adresem. Zapraszamy do lektury.