tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Aktualności
Wyszukaj w serwisie
15-05-2019

Jak Metoda Warnkego wspiera logopedów

Metoda Warnkego jako wsparcie terapii logopedycznej

         Badania nad stanem mowy dzieci w Polsce, biją na alarm: w wieku od 5 do 9 lat dzieci mające wady mowy stanowią wciąż niezmienny przedział i obejmują od ponad 20% do ponad 40% populacji. Zaburzenia komunikacji językowej stanowią plagę naszych czasówWedług badań H. Spionek ok. 30% dzieci klas pierwszych i drugich charakteryzowało się wadami mowy i głosu. Wśród uczniów z niepowodzeniami szkolnymi aż 30- 38% miało wady mowy. Natomiast wśród uczniów, którzy mieli trudności w czytaniu
i pisaniu dzieci z zaburzeniami mowy było już około 50%.


Skutki wad mowy i wymowy mogą być bardzo różnorodne.
PO PIERWSZE: nie jest łatwo funkcjonować w grupie społecznej, gdy nie jest się zrozumiałym albo gdy się wszystkiego nie rozumie. Może to powodować frustracje, niechęć do kontaktów społecznych, obniżenie wiary w siebie i brak poczucia własnej wartości.
PO DRUGIE: skutki wad mowy i wymowy mają istotne znaczenie dla dojrzałości szkolnej i podjęcia nauki czytania oraz pisania – mechanizm czytania i później pisania opiera się na analizie słuchowej wyrazów.

DZIECI Z WADAMI WYMOWY nie tylko źle wymawiają głoskę lub ją zastępują, ale mają również trudności
w usłyszeniu tej nieprawidłowości, w usłyszeniu różnicy np. między sz i s. Nauka czytania, a potem pisania wymaga wyodrębnienia z wyrazu głosek, żeby później nauczyć się ich znaku graficznego (litery).

NIEPRAWIDŁOWY WZORZEC RUCHOWY - Jeżeli dziecko ma zakodowany nieprawidłowy wzorzec ruchowy (ułożenie języka i warg) oraz słuchowy, to będzie te głoski i litery myliło. Da to obraz w czytaniu i później pisaniu ze słuchu.

ZASADA JEST PROSTA: Jak dziecko mówi, tak czyta i pisze. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, żeby dzieci dobrze mówiły, zanim zaczną uczyć się czytać i pisać, żeby przed rozpoczęciem nauki w szkole prawidłowo wymawiały wszystkie głoski. 

DLACZEGO METODA WARNKEGO DLA LOGOPEDÓW? 
Metoda Warnkego udostępnia narzędzia potrzebne zarówno do diagnozy, jak i treningu w warunkach gabinetowych i domowych. Diagnoza bada funkcje odpowiedzialne za rozwój mowy, naukę czytania i pisania.Na podstawie diagnozy możemy opracować plan treningu, odpowiedni do wyników dziecka i zalecanych wartości docelowych. 

Warto zainteresować szkolnych logopedów, jak również ośrodki terapii logopedycznej i logopedów mających swoje gabinety Metodą Warnkego, która zdecydowanie efektywnie wpływa na usprawnienie centralnego przetwarzania słuchowego, a w dalszej konsekwencji prawidłowej wymowy.

Więcej informacji o wsparciu terapii logopedycznej przez Metodę Warnkego w artykule pod linkiem