Aktualności
Wyszukaj w serwisie
09-11-2018

Jak diagnozować zaburzenia przetwarzania centralnego (APD)

Jak wychwycić pierwsze lub jedne z pierszych objawów zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego? 

Dzieci z trudnościami w przetwarzaniu informacji słuchowej zazwyczaj mają normalny słuch i inteligencję. Dlatego tym bardziej warto, żeby zarówno pedagodzy, jak i rodzice zwrócili uwagę, czy ich podopieczni mają następujące problemy:
• Ma trudności z rozumieniem mowy w hałaśliwym środowisku, w klasie (pogłos) lub podczas rozmowy telefonicznej (ograniczone pasmo),
• Myli podobnie brzmiące wyrazy
• Ma problemy z określeniem kierunku, z którego dobiega dźwięk, głos
• Nie utrzymuje dłużej uwagi na zadaniu wymagającym słuchania zwłaszcza w przypadkach obecności bodźców rozpraszających
• Ma trudności z rozumieniem kilkuetapowych poleceń, zwłaszcza podanych w jednym zdaniu
• Ma kłopoty ze zrozumieniem treści dłuższej wypowiedzi , opowiadania
• Wykazuje brak umiejętności muzycznych

WAŻNE: Dzieci często mają trudności w czytaniu, mieszają sekwencje sylab. Potrzebują więcej czasu na przetworzenie informacji, przez co osiągają słabsze wyniki w nauce i ocenach z zachowania.

Wrawdzie w populacji dzieci między 7 -10 lat tylko 2-5% ma rozpoznane zaburzenia APD. Jednak jest to już 30% u dzieci z rozpoznaną dysleksją, u 50% dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego SLI,
u 50% dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce LD (źródło: Terapia metodą aktywnego treningu słuchowego - założenia teoretyczne i wyniki, dr.n.med. Andrzej Senderski, 2014). 

Dlatego tak istotna jest wczesna diagnoza i rozpoznanie, która pomoże nauczycielowi, pedagogowi, czy rodzicowi skierować dziecko na odpowiednią terapię i stworzyć odpowiednie warunki do efektywnej nauki.