tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Aktualności
Wyszukaj w serwisie
25-04-2014

Dofinansowania
Trwają nabory wniosków w ramach 15 programów międzynarodowych, w których uczestniczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. NCBR przeznaczyło na dofinansowanie projektów z Polski ponad 8 mln EUR.
Organizacja ta uczestniczy w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych. Należą do nich programy europejskie, takie jak EUREKA czy ERANET, program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, program współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej z Japonią, programy bilateralne oraz programy w ramach tzw. współpracy sieciowej, np. Inicjatywa Cornet. NCBR oferuje dofinansowanie realizacji projektów badawczych przez podmioty z Polski, które zostaną wyłonione w międzynarodowych konkursach.

W ramach programów międzynarodowych, w których uczestniczy NCBR, jednostki naukowe i przedsiębiorcy (lub konsorcja) z Polski biorą udział w konkursach, aplikując bezpośrednio w ramach poszczególnych programów, najczęściej poprzez elektroniczny system naboru wniosków. Dofinansowanie z NCBR otrzymują najlepiej ocenione w danym konkursie projekty, które znajdą się na międzynarodowej liście rekomendowanych do finansowania.

Trwające obecnie w 15 programach nabory dotyczą różnych dziedzin, m.in. technologii materiałowych, morskich, inteligentnych sieci wysokoenergetycznych, surowców nieenergetycznych, nanomedycyny, onkologii, neurologii oraz zrównoważonego rolnictwa.
Ponad połowa konkursów zakończy się w marcu – najwcześniej w programach EuroNanoMed II (3 marca), ERANET FACCE SURPLUS (4 marca) oraz EUROSTARS 2 (5 marca). Ostatni z obecnie ogłoszonych naborów zakończy się 9 czerwca w dedykowanym technologiom materiałowym programie M-ERA.Net. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej NCBR.gov.pl.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło także harmonogram konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Już na początku kwietnia pierwsze konkursy ogłosi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkursy w ramach PO IR poza NCBR przeprowadzą również Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Ośrodek
Przetwarzania Informacji. W 2015 roku łącznie ogłoszonych zostanie 14 konkursów. Ich harmonogram dostępny jest na stronie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

NCBR odpowiada za konkursy w ramach instrumentów PO IR przypisanych do I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” oraz IV osi priorytetowej „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”. 
Pierwszy konkurs, który jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi już 2 kwietnia. Będzie to tzw. „szybka ścieżka”, czyli konkurs organizowany w ramach poddziałania 1.1.1 – „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Jego budżet wyniesie aż 1,6 mld zł.
Kolejny konkurs, w ramach programu Demonstrator (poddziałanie 1.1.2 – „Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”) zostanie ogłoszony już pięć dni później. 

Harmonogram wszystkich konkursów dostępny jest na stronie NCBR.

O pozostałych projektach i dofinansowaniach czytaj tutaj.