tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Aktualności
Wyszukaj w serwisie
18-04-2016

Dofinansowania do szkoleń


Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na lata 2014–2015 przeznaczone są na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej.
Skupienie się na tej grupie ma na celu zapobieganie utracie pracy przez osoby starsze z powodu braków lub dezaktualizacji posiadanych przez nie kompetencji.
O tej możliwości pozyskania pomocy finansowej więcej informacji tutaj.