Aktualności
Wyszukaj w serwisie
16-09-2019

Diagnoza i trening słuchowy Metodą Warnkego

Trudności w nauce

Fred Warnke uważał, że główną przyczyną trudności w nauce wśród dzieci są centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. Dzieci niezdolne są do zapamiętania wzorców dźwiękowych słów, które słyszały we wczesnym okresie swojego życia. Nie wiedzą, jakie jest właściwe „brzmienie” słowa oraz z jakich liter i głosek powinno się ono składać. Wiele dzieci rozwija różne inne sposoby czytania, np. próbuje rozpoznawać słowa tuż po ich pojawieniu się – postrzegając słowa jak obrazki. Dzieci, które zachowują się w taki sposób są niezdolne do rozpoznania i nauczenia się wewnętrznej struktury słowa (metody podziału słowa na głoski i przypisania im liter).

Badania nad dysleksją i związanymi z nią deficytami funkcji poznawczych zaowocowały „krokiem milowym” w kierunku właściwej diagnozy, a co za tym idzie również skutecznej terapii, w której konieczne jest oddziaływanie wielokierunkowe, angażujące nie tylko wzrok i słuch, ale także funkcje motoryczne.
Fred Warnke opracował metodę wykrywania i treningu tych deficytów.

                                   Biomed_trening słuchowy

Diagnoza metodą Warnkego polecana jest dla osób, które:

 • mają trudności w różnicowaniu głosek o podobnym brzmieniu, różniących się np. jedną cechą dystynktywną,
 • wykazują zaburzenia analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów,
 • nie lubią czytać, a przy pierwszych próbach czytania przekręcają wyrazy, pomijają, dopowiadają, zgadują,
 • nie czytają ze zrozumieniem,
 • piszą niestarannie, popełniają błędy przy przepisywaniu, mylą litery, opuszczają, dodają, przestawiają,
 • wykazują trudności z utrzymaniem pisma w liniaturze zeszytu,
 • piszą z błędami, chociaż znają zasady ortograficzne
 • mają problemy z zapamiętywaniem (także zapamiętywaniem sekwencyjnym): tabliczką mnożenia, nauką wierszy, ciągów słownych itp.,
 • mają problemy z koncentracją uwagi,
 • cechuje je bardzo wolne tempo pracy.

                                    
 

Jak wygląda diagnoza Metodą Warnkego?

Podczas diagnozowania centralnego przetwarzania sygnałów spostrzeżeniowych bardzo ważne jest sprawdzenie jak największej liczby funkcji, w stosunkowo krótkim czasie. Ma to na celu kontrolę zakresu, w jakim funkcje są zautomatyzowane, a także uniknięcie błędów spowodowanych przez niewłaściwe odpowiedzi zmęczonego dziecka. Za pomocą metody Warnkego można w atmosferze zabawy szybko sprawdzić czternaście różnych funkcji. Diagnostyka prowadzona jest przy użyciu specjalistycznej aparatury testowo-pomiarowej, przy czym pierwszych 8 testów przeprowadza się za pomocą urządzenia
A4Lab - Brain Audiometr, pozostałe wykonuje się za pomocą specjalnych narzędzi diagnostycznych. 

Metoda Warnkego pozwala na diagnozę następujących funkcji podstawowych:

 • Próg kolejności wzrokowej i słuchowej,
 • Słyszenie kierunkowe,
 • Różnicowanie tonów,
 • Synchroniczne wystukiwanie rytmu,
 • Czas reakcji z wyborem,
 • Rozpoznawanie wzorca częstotliwości,
 • Rozpoznawanie wzorca czasowego.
Obsługa urządzenia do diagnozy jest bardzo komfortowa. Większość testów wykonywana jest przy użyciu specjalnego panelu odpowiedzi obsługiwanego przez pacjenta.

Urządzenie Audio4Lab – Brain Audiometr może nie tylko mierzyć funkcje podstawowe, ale także przechowywać wszystkie dane pacjentów oraz przeprowadzonych testów. Wszystkie uzyskane dane mogą zostać następnie przesłane do programu komputerowego MediTOOLs.
Pozostałe testy wykonywane są za pomocą narzędzi diagnostycznych.

                                       Trening słuchowy

Więcej informacji o treningu słuchowym Metodą Warnkego dostępnych jest na stronie: http://metodawarnkego.pl/