tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Aktualności
Wyszukaj w serwisie
31-01-2017

Buduj swoje kompetencje terapeuty

Polecamy szkolenia specjalistycze, które poszerzą Twoją wiedzę i pomogą rozbudować warsztat terapeuty

tDCS - INNOWACYJNA METODA NEUROMODULACJI (szkolenie specjalistyczne)
      Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie:
 • dla osób, które posiadają podstawy teoretyczne z zakresu przezczaszkowej stymulacji prądem stałym i chciałyby zajmować się terapią tDCS
 • dla osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę w tym obszarze (lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, rehabilitantów, logopedów, fizjoterapeutów).
Uczestnik szkolenia:
 • pozna charakterystykę bodźca elektrycznego stosowanego w przezczaszkowej terapii prądem stałym
 • dowie się o zasadach bezpiecznego doboru elektrod
 • nauczy się montażu elektrod
 • określi gęstości prądu, tzw. stromizm oraz czas prowadzenia stymulacji
 • zapozna się z procesem mikropolaryzacji w komórce neuronalnej OUN (depolaryzacja i repolaryzacja)
 • będzie wiedział, jak wykorzystać tDCS: w terapii ADHD i innych zaburzeń w procesie uczenia się; w leczeniu depresji i stanów lękowych, migren, zaburzeń poznawczych (poprawa funkcjonowania np. po udarze), w terapii pacjentów z chorobami psychicznymi, w terapii bólu przewlekłego, w leczeniu Tinnitus /szumy uszne/, w leczeniu afazji motorycznej, w pracy nad doskonaleniem umiejętności psychofizycznych.
Na szkoleniu pracować będziemy na najnowocześniejszych na rynku bezprzewodowych platformach wielokanałowych Starstim do przezczaszkowej stymulacji mózgu prądem stałym. Uczymy się od najlepszych i szkolimy przy współudziale specjalistów w tej dziedzinie.
Czytaj więcej...


EEG DLA NEUROTERAPEUTÓW (szkolenie specjalistyczne)
      Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie:
 • dla wszystkich osób, które mają za sobą ukończone szkolenie EEG Biofeedback I stopnia i chciałyby poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny elektroencefalografii.

Uczestnik szkolenia:
 • będzie znał pojęcia najczęściej spotykane w opisach EEG
 • będzie wiedział, jak zawarte w badaniu informacje zastosować w planowanej terapii Biofeedback i przełożyć je na odpowiedni protokół terapeutyczny
 • dzięki poszerzonej części warsztatowej nauczy się rozpoznawać określone fale mózgowe na wydrukach EEG
 • odczyta i przeanalizuje zapisy EEG przed planowanym treningiem oraz po określonej serii spotkań neurofeedbacku.
Podczas szkolenia wykorzystujemy systemy firmy Mitsar, wielokanałowe głowice EEG posiadające 4 dodatkowe kanały do zapisu EOG, EKG, EMG, oddechu, a także kontroli pomiaru impedancji.
Czytaj więcej...


EEG BIOFEEDBACK I STOPNIA (szkolenie specjalistyczne)
     Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie:
 • dla osób, które chciałyby zająć się  terapią EEG Biofeedback w swojej pracy zawodowej, lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, rehabilitantów, logopedzi, fizjoterapeuci oraz studenci tych kierunków (zaświadczenie z uczelni).

Uczestnik szkolenia:
 • zdobędzie wiedzę na temat zagadnień dotyczących podstaw EEG (elektroencefalografii)
 • zapozna się z pracą systemu 10-20 firmy Thought Technology i oprogramowania Biograph Infiniti
 • będzie znał i tworzył protokoły terapeutyczne dla danego zaburzenia
 • nauczy się obsługi podstawowych funkcji programu Biograph Infiniti
 • będzie wiedział jak zarządzać bazą danych pacjentów i prowadzić ich protokoły terapeutyczne
 • zapozna się z przeglądaniem i odtwarzaniem zapisanych sesji, raportów i statystyk
 • pozna obsługę edytora ekranów Lite – w tym dostosowywanie ekranu do potrzeb treningu.
Czytaj więcej...


HEG BIOFEEDBACK W TERAPII ADHD, ADD (szkolenie specjalistyczne)
Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?
 • jeśli chcesz pomóc pacjentom z ADHD, ADD i zawodzą inne, biologiczne sposoby terapii, to Metoda HEG jest jedyną szansą poradzenia sobie w terapii zachowań u dzieci i dorosłych
 • HEG Biofeedback umożliwia pacjentowi obserwowanie zmian przepływu krwi w okolicach przedczołowych, a Twoi pacjenci bardzo szybko nauczą się świadomie zmieniać ten poziom, a nawet zmieniać stopień natlenienia krwi
 • terapia nie wymaga długich i wielu treningów, podłączenie pacjenta jest szybki i proste, a w zapisie nie ma zakłoceń (mruganie oczami), co daje możliwość wykonywania treningów rownież obszarów czołowych bez jakichkolwiek zakłóceń
 • szkolenie dedykujemy wszystkim osobom, które ukończyły szkolenie EEG Biofeedback I stopnia.
Uczestnik szkolenia:
 • otrzyma solidne wprowadzenie teoretyczne do metody
 • nauczy się zasad prowadzenia terapii pacjenta, podłączania do aparatury
 • będzie potrafił przeprowadzić obsługę podstawowych funkcji programu Biograph Infiniti firmy Thought Technology
 • będzie umiał samodzielnie prowadzić sesje treningowe,
 • będzie wiedział, jak odtwarzać zapisane sesje, tworzyć raporty i statystyki z sesji treningowych.
Podczas szkolenia pracujemy na systemach firmy Thought Technology, która zdobyła  zaufanie wielu terapeutów i światowej sławy nauczycieli metody Biofeedback.
Czytaj więcej...