Aktualności
Wyszukaj w serwisie
25-02-2019

Biofeedback wspiera terapię depresji

Jak NEUROFEEDBACK wspiera terapię depresji

         Obecnie na świecie na depresję cierpi 350 mln ludzi, w Polsce 1,5 miliona osób, w tym połowa nie szuka pomocy. „Co piąta kobieta i co dziesiąty mężczyzna w ciągu życia ma co najmniej jeden epizod depresji” - powiedział prof. Bartosz Łoza, kierownik Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Depresja jest najczęstszą chorobą psychiczną. Zachorowalność roczna wynosi 6-12 proc. wśród osób dorosłych w tzw. sile wieku, a u osób w wieku podeszłym jest wyższa i sięga nawet ponad 15 proc. Szacuje się także, że około 30-50 proc. ludzi
cierpiało chociaż raz w swoim życiu na zaburzenia depresyjne.

 

         Depresja ma skłonność do nawrotów. Prawdopodobnie aż 75 proc. chorych zachoruje ponownie
w ciągu 2 lat od wyleczenia poprzedniego epizodu depresyjnego. Powagę sytuacji podkreśla również fakt, że podstawowym problemem u chorych na depresję jest śmiertelność. Jak dowodzą statystyki, przyczyną zgonu u około 25 proc. pacjentów z depresją jest samobójstwo, natomiast 20-60 proc. chorych na depresję próbuje sobie odebrać życie, a aż 40-80 proc. ma myśli samobójcze.

        Z analizy badań wynika, że skuteczność terapii Neurofeedback jest duża, nie tylko w zaburzeniach somatycznych czy neurologicznych, ale również w psychiatrycznych. Wśród tych ostatnich wymienia się: depresję, anoreksję, schizofrenię, nerwice, uzależnienia, ADD, ADHD, PTSD, chorobę Alzheimera. Warunki pozytywnego wpływu terapii to poprawnie wykonane QEEG, właściwie dobrany protokół treningowy oraz określona liczba sesji. Uwzględniając problemy w społecznym funkcjonowaniu osób z dysfunkcjami psychicznymi oraz pozytywne wyniki terapii Neurofeedback, zasadne wydaje się włączenie tej metody do systemu oddziaływań w rehabilitacji psychiatrycznej.

              Analiza dostępnych publikacji i przeprowadzone badania stanowią podstawę do stwierdzenia, że skuteczność stosowania terapii NF jest wysoka. Podkreśla to wielu autorów, w tym Trousselard i Scheinost i wsp., którzy uważają, że regulacja fal mózgowych obniża poziom lęku, niepokoju i stresu, a więc tych objawów, z którymi pacjenci z depresją mają często problemy. Podobne wnioski prezentuje Larsen, który twierdzi, że wdrożenie terapii Neurofeedback to pożądany kierunek terapii w wypadku chorych, którzy nie reagują właściwie na farmakoterapię i psychoterapię. Autor uważa, że neurofeedback stanowi dla nich alternatywę, która pozytywnie prognozuje w rehabilitacji.

          Wiele publikacji podkreśla istotny wpływ terapii neurofeedback na przebieg leczenia depresji. Z badań Yuana i innych wynika, że treningi  neoddziałują na funkcjonowanie ciała migdałowatego i powodują zwiększenie jego aktywności. Autorzy porównali wyniki 27-osobowej grupy pacjentów z rozpoznaniem depresji poddawanej treningom z grupą osób zdrowych. Stwierdzili, że oddziaływania EEG Biofeedback powodują u osób chorych poprawę łączności skroniowych regionów kory z hipokampem oraz ciałem migdałowatym, a aktywny trening neurofeedback wzmacnia regulację emocjonalną i obniża poziom nasilenia objawów choroby. Konstatacje te potwierdzają również Choi i wsp., według których wzmacnianie aktywności fal alfa u osób z rozpoznaniem depresji poprawia ich emocjonalne, behawioralne i poznawcze funkcjonowanie. Podobne wnioski prezentuje Gruzelier, który akcentuje pozytywny wpływ fal alfa i theta na obniżenie poziomu lęku w zespole PTSD i depresji.Materiały do powyższego wpisu zostały wykorzystane z artykułu pt. "Zastosowanie EEG Biofeedback/Neurofeedback w rehabilitacji psychiatrycznej" Renaty Markiewicz z Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego UM, Lublin. Pełen artykuł jest dostępny pod poniższym linkiem