Aktualności
Wyszukaj w serwisie
01-02-2020

Badanie z wykorzystaniem AdScanera

 

W szkołach województwa lubelskiego przeprowadzono badania z wykorzystaniem urządzenia ADScan do diagnostyki przesiewowej ADHD. Celem badań było sprawdzenie, czy wyniki poziomu nadruchliwości i nieuwagi uzyskane dzięki zastosowaniu urządzenia ADScan dostarczą ważnych, dodatkowych danych, w porównaniu do oceny zachowania dziecka przez nauczycieli. 

Badacze uzyskali zgodę na przeprowadzenie badania z 26 szkół. Badania zazwyczaj przeprowadzane był na terenie placówek, do których uczęszczały dzieci. Wstępnym etapem kwalifikacji było wskazanie przez nauczycieli dzieci, które ich zdaniem wykazują objawy sugerujące ADHD. Kolejnym etapem było wypełnienie kwestionariusza objawów przez pedagogów i nauczycieli. W grupie dzieci ocenianych jako nadpobudliwe wskazano 86 osób w przedziale wiekowym 7-9 lat. W grupie kontrolnej znalazły się dzieci losowe wybrane, które uczęszczały do tych samych klas, co dzieci wskazane przez nauczycieli jako nadpobudliwe. 

Powyższy tekst został napisany na podstawie artykułu pt.  ''Nadruchliwość i nieuwaga dzieci w ocenie nauczycieli i wynikach badania systemem ADScaner'' autorstwa A. Borkowskiej. Zachęcamy Państwa do lektury całego artykułu w celu zapoznania się z interesującymi wnioskami z badania. Artykuł dostępny jest tutaj.