Aktualności
Wyszukaj w serwisie
22-11-2018

Audiometria tonalna i impendacyjna - cechy badania

Audiometria tonalna oraz impendacyjna są szczególnie ważnym badaniem, aby podczas diagnozowania zaburzeń APD, aby wykluczyć inne możliwe przyczyny zaburzeń słuchu. Przeprowadza się je w placówkach specjalizujących się w leczeniu narządu słuchu. Placówki te umożliwiają wykonanie badania audiometrycznego i są to najczęściej takie centra medyczne, które w swej ofercie mają również konsultację u laryngologa.  Poniżej przedstawiamy w postaci tabelki kilka głównych cech odróżniających jedno badanie od drugiego.

Audiometria tonalna cechy metody Audiometria impendacyjna cechy
Badanie, w którym ma miejsce ocena progu słyszenia Badanie nie wymaga reakcji pacjenta, gdyż ma charakter obiektywny
Pozwala określić stopień ubytku słuchu
w zależności od częstotliwości dźwięku
Pozwala na ocenę odruchów mięśnia strzemiączkowego i napięcia błony bębenkowej pod wpływem drgań rezonansowych
Pozwala stwierdzić niedosłuch odbiorczy
i przewodzeniowy
Obejmuje: tympanometrię, pomiar odruchów mięśnia strzemiączkowego, ocenę trąbki słuchowej
Lokalizuje przyczynę niedosłuchu w uchu środkowym, wewnętrznym Jest badaniem całkowicie bezpiecznym
i bezbolesnym, nie wymaga wcześniejszego przygotowania
Nieodzowne badanie, gdy w pracy istnieje ryzyko narażenia na czynniki uszkadzające słuch Zazwyczaj poprzedza się ją badaniem otolaryngologicznym oraz audiometrią tonalną
i słowną
Określa progi słyszenia tonów o różnej częstotliwości Pozwala zdiagnozować takie patologie, jak wysiękowe zapalenie ucha, upośledzenie funkcji trąbki słuchowej, otosklerozę, porażenie nerwu twarzowego
Bada cechy słyszenia nadprogowego:  zmęczenie słuchowe, zdolność rozróżniania przyrostów natężeń, rozróżniania niewielkich zmian częstotliwości Tympanometria to bezinwazyjne i bezbolesne badanie ucha środkowego, polegające na ocenie ruchomości (podatności) błony bębenkowe
Przeprowadzane w specjalnie izolowanym, wytłumionym pomieszczeniu (kabinie ciszy) Odruch z mięśnia strzemiączkowego jest odruchem obronnym przed dźwiękami o zbyt dużym natężeniu. Polega on na skurczu mięśni wewnątrzusznych
Wskazania do badania:
- podejrzenie niedosłuchu przewodzeniowego
- podejrzenie niedosłuchu odbiorczego
- urazy głowy
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
- guzy mózgu
- choroby naczyń mózgowych, np. tętniaki
Wskazania do badania:
- diagnozowanie niedosłuchu
- ból ucha
- wada wymowy
- powracające infekcje
- astma
- oddychanie przez nos
- chrapanie
- niedrożność zatok
Po badaniu otrzymuje się audiogram, który w formie wykresów przedstawia funkcję zależności natężenia dźwięku (mierzonego w decybelach) od jego częstotliwości Wynik audiometrii impedancyjnej prezentowany jest w postaci tympanogramu, rejestrującego na wykresie odchylenia błony bębenkowej oraz odruchy mięśnia strzemiączkowego