tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

AKTUALNE OFERTY PRACY

Wyszukaj w serwisie

Handlowiec (rynek psychologiczny, edukacyjny, medyczny, naukowy)

Kluczowe zadania na stanowisku:
 • aktywna sprzedaż i prezentacja oferty firmy Biomed w zakresie aparatury, szkoleń, usług
  w obszarze psychologii i pedagogiki (nie oczekujemy sprzedaży przez telefon)
 • aktywne poszukiwanie możliwości ofertowania w przetargach, inwestycjach, dotacjach
 • pozyskiwanie nowych klientów oraz budowanie i utrzymywanie trwałych relacji biznesowych
 • bieżące wsparcie pracy działu sprzedaży oraz działu marketingu
 • praca 5 dni w tygodniu
Oczekiwania:
 • doświadczenie w kontaktach z klientami indywidualnymi i instytucjami będzie dodatkowym atutem
 • mile widziana wiedza/orientacja w dziedzinie psychologii i pedagogiki oraz znajomość branży
 • komunikatywność i łatwość w prowadzeniu rozmów telefonicznych
 • pozytywny stosunek do ludzi
 • samodzielność i dobra organizacja pracy
 • gotowość do spotkań i wyjazdów
Co oferujemy kandydatom:
 • zdobycie wiedzy  w zakresie najnowszych na świecie rozwiązań i metod w dziedzinie neuronauk  stosowanych
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • elastyczne godziny pracy
 • pracę w innowacyjnej firmie
 • dobrą atmosferę pracy w doświadczonym zespole
 • nie zamykamy możliwości współpracy ze studentami ostatniego roku studiów oraz absolwentami.
   

Terapeuta Metody Warnkego w ośrodku Biomed we Wrocławiu

Rozbudowujemy zespół osób prowadzących terapię za pomocą Metody Warnkego w naszym ośrodku. W związku z tym  chcielibyśmy nawiązać współpracę z osobą, która:
 • jest lub była czynnym praktykiem: psychologiem, pedagogiem, logopedą
 • ma doświadczenie w prowadzeniu terapii Metodą Warnkego
 • lubi pracować z ludźmi, ma do nich pozytywny stosunek
 • jest otwarta na nową wiedzę i doświadczenie
 • jest samodzielna i potrafi dobrze zorganizować swoją pracę
W ramach współpracy przewidujemy prowadzenie konsultacji dla naszych klientów w obszarze Metody Warnkego.
 

Terapeuta Biofeedback w ośrodku Biomed we Wrocławiu

Rozbudowujemy zespół osób prowadzących terapię Biofeedback w naszym ośrodku. W związku z tym  chcielibyśmy nawiązać współpracę z osobą, która:
 • jest lub była czynnym praktykiem: psychologiem, pedagogiem
 • ma doświadczenie w prowadzeniu terapii Biofeedback
 • lubi pracować z ludźmi, ma do nich pozytywny stosunek
 • jest otwarta na nową wiedzę i doświadczenie
 • jest samodzielna i potrafi dobrze zorganizować swoją pracę
W ramach współpracy przewidujemy prowadzenie konsultacji dla naszych klientów w obszarze terapii Biofeedback.

 

Jak złożyć aplikację na interesujące stanowisko?

Wystarczy złożyć aplikację (CV i list motywacyjny) na adres praca@biomed.org.pl
Firma Biomed Neurotechnologie zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.
 
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów ubiegających się o nawiązanie współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę.
Informujemy, że Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Biomed Neurotechnologie sp. z o.o. sp. k. Al. Armii Krajowej 2/7 50-541 Wrocław. W sprawach związanych z Pani / Pana danym, w tym realizacji swoich praw proszę kontaktować się na adres e-mail: centrum@biomed.org.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 221§ 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. 2018 poz. 917) w przypadku nawiązania stosunku pracy lub art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w przypadku nawiązania umowy cywilnoprawnej, czyli zgoda na przetwarzanie danych. W tym celu przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania i adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Brak podania wskazanych danych uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji.
Inne dane osobowe przekazane przez Panią / Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f (RODO), czyli w oparciu o uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie efektywnej rekrutacji. Inne dane niż wskazane powyżej nie będą przetwarzane przez Administratora.
W przypadku chęci rozpatrywania Pani / Pana kandydatury w przyszłych rekrutacjach konieczna jest Pani / Pana zgoda. Po jej wyrażeniu dane będą przetwarzane na podstawie oraz na art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
Dane mogą być udostępniane podmiotowi, który zlecił przeprowadzenie rekrutacji oraz osobom prowadzącym oceny, assessment centre, szkolenia, doradztwo i innym specjalistom udzielającym wsparcia w celu prawidłowej realizacji usługi rekrutacji.
Dane przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane przez okres 5 lat. Pozostałe dane będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń lub wskazany w odrębnych przepisach prawa.
Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.
Ma Pani / Pana prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani / Pana prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania oraz przenoszenia danych. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Administrator informuje, że nie przetwarza Pani / Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.