tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

ADScan
Wyszukaj w serwisie

ADScan

System ADScan służy do przesiewowej diagnostyki ADHD, przygotowanej w oparciu o technologię radaru dopplerowskiego, który pozwala mierzyć ilościowe aspekty ruchliwości z bardzo dużą dokładnością.
System ADScan został opracowany we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Berlinie (Charité Berlin) i Kliniką Uniwersytecką w Moguncji. Celem projektu było stworzenie obiektywnej metody diagnozowania ADHD. Za pomocą urządzenia ADScan bada się uwagę i sposób reakcji na określone bodźce, a także ruch i intensywność poruszania się w czasie trwania całego testu. 

Według ICD-10 (klasyfikacja chorób Światowej Organizacji Zdrowia) rozpoznanie nieprawidłowości hiperkinetycznych wymaga stwierdzenia wyraźnie nieprawidłowego nasilenia zaburzeń uwagi, nadmiernej aktywności i impulsywności. Biorąc pod uwagę powyższe kryteria diagnostyczne można na podstawie wyników uzyskanych za pomocą urządzenia ADScan obiektywnie stwierdzić, czy pacjent jest dotknięty syndromem deficytu uwagi (ADD) z dodatkową hiperaktywnością (ADHD) lub bez niej.
 
Urządzenie ADScan mierzy:
 • aktywność ruchową badanej osoby za pomocą radaru dopplerowskiego (częstotliwość i intensywność);
 • koncentrację uwagi, czas reakcji oraz impulsywność, które są oceniane za pomocą „Testu ciągłego wykonywania” (Continuous Performance Test – CPT). Analiza obejmuje m.in. liczbę popełnionych błędów pominięcia, nadmiaru oraz czas reakcji.

Zarówno radar dopplerowski, jak i CPT są od dawna znane i stosowane standardowo w różnych dziedzinach wiedzy. Całkowicie nowatorskie jest jednak zastosowanie tej formy pomiaru do diagnozowania dzieci z ADHD. Pomiary całego ciała były dotychczas niemożliwe, zaś próby częściowych badań aktywności motorycznej nie udawały się.

Procedura diagnostyczna:

Pracą urządzenia steruje program zarządzający ADScanalyzer umożliwiający zdalne przeprowadzenie diagnostyki, interpretację wyniku badania oraz gromadzenie danych pacjentów. Pracując bezpośrednio z urządzeniem ADScan możemy przeprowadzić diagnostykę oraz wprowadzić dane osoby badanej. Użytkownik może samodzielnie wybrać sposób pracy, który bardziej mu odpowiada. Pierwszym krokiem diagnostyki jest przedstawienie instrukcji i demonstracja – wstępny test CPT mający na celu zapoznanie pacjenta z zadaniem oraz sprawdzenie, czy pacjent zrozumiał polecenie.
 
Właściwa diagnostyka składa się z dwóch kroków:
 • CPT główne – przeprowadzenie pomiaru z użyciem CPT;
 • skanowanie spoczynkowe – pomiar bez jakiejkolwiek stymulacji.
Poprzez taki układ diagnostycznu uzyskujemy obiektywne wyniki w czasie krótszym niż 30 minut. Program zawiera także kwestionariusz oparty na kryteriach diagnostycznych ADHD, który jest dopełnieniem diagnostyki.

Analiza wyników:

Wyniki uzyskane za pomocą urządzenia ADScan (testy i skanowania) można przenieść do programu ADScanalyzer i tam je oglądać, interpretować, zapisywać i usuwać z urządzenia. Dane z badania są przedstawione w klarowny i precyzyjny sposób w postaci liczb, wykresów i kolorowych pasków, na których można odnieść wynik pacjenta do grupy referencyjnej. Program generuje wynik z badania na podstawie: danych normatywnych, danych z CPT, skanowania spoczynkowego oraz ankiety.

          
            wynik prawidłowy                                              wynik "pomiędzy"                                                   wynik zły
 
W skład zestawu wchodzą:
 • urządzenie ADScan;
 • program ADScanalyzer;
 • przycisk ręczny, drewniana kulka służąca do badania reakcji na bodźce wzrokowe;
 • miarka o długości 3 m;
 • statyw z pokrowcem;
 • kabel USB z izolatorem do połączenia z komputerem;
 • instrukcja obsługi w języku polskim;
 • ergonomiczna plastikowa walizka.
System ADScan może być wykorzystywany do diagnostyki przesiewowej w warunkach szkolnych, w gabinecie psychologa lub lekarza. Stanowi świetne uzupełnienie procedury diagnostycznej przed treningiem biofeedback. Może być stosowany w połączeniu z innymi metodami diagnostycznymi, takimi jak QEEG/ERP, aby dokładnie określić obszary, w których konieczny jest trening.
Może także służyć do oceny skuteczności podjętych działań: treningu biofeedback, psychoterapii, farmakoterapii.