Alternative flash content

Requirements

Szkolenie RehaCom

Zapraszamy Państwa na nowy cykl szkoleń z metody RehaCom, znajdującej zastosowanie w treningach funkcji poznawczych. Połączenie tego treningu z treningiem lateralnym wg metody Warnkego pozwala na osiągnięcia bardzo dobrych efektów terapeutycznych.  

Zastosowanie programu RehaCom w treningach funkcji poznawczych:

- 21.11.2015 r. - Wrocław - Formularz zgłoszeniowy

Regulamin szkolenia

Odbiorcy kursu: psychologowie, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele

Prowadzący: mgr Agnieszka Olszewska

Cena szkolenia: 450 zł

Szkolenie RehaCom – program:

1.    Podstawowe zasady dotyczące wykorzystania programów komputerowych w treningu funkcji poznawczych
2.    Przegląd wiedzy na temat wybranych funkcji psychicznych – paradygmaty badawcze, modele teoretyczne, możliwości diagnozy i treningu
3.    Konstrukcja zadań w poszczególnych modułach RehaCom w kontekście wiedzy o funkcjach psychicznych (uwaga, spostrzeganie, pamięć, funkcje wykonawcze itd.)
4.    Praca z programem – zapoznanie z panelem obsługi
5.    Diagnoza kliniczna w oparciu o wyniki prób w programie RehaCom
6.    Wybór procedur terapeutycznych, zasady doboru parametrów zadań
7.    Zastosowanie programu dla wybranych grup klientów na przykładach z praktyki klinicznej:

a.    Osoby z trudnościami w uczeniu się – dzieci, młodzież, dorośli
b.    Osoby po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, z zaburzeniami funkcji poznawczych w przebiegu chorób neurologicznych, chorób nowotworowych mózgu itp.,
c.    Zastosowanie RehaCom w treningach uwagi i pamięci
d.    Zastosowanie RehaCom w doradztwie i doskonaleniu zawodowym

8.    Raportowanie przebiegu terapii, analiza procesu w toku terapii funkcji poznawczych z wykorzystaniem programu RehaCom
9.    Praca z programem – diagnoza i trening
 

 

szkolenia z sensomotoryki

szkolenia

szkolenia2

qeeg-erp