Alternative flash content

Requirements

Diagnoza gotowości szkolnej

Diagnozą gotowości szkolnej obejmuje się obecnie dzieci w wieku sześciu i siedmiu lat, ponieważ rodzice mogą zdecydować, w którym roku życia ich dziecko rozpocznie naukę w pierwszej klasie.

Gotowość do podjęcia nauki szkolej u większości dzieci następuje spontanicznie, ale jest także grupa dzieci, która wymaga wsparcia w tym procesie. Osiągnięcie gotowości szkolnej jest zazwyczaj warunkiem powodzenia w opanowaniu umiejętności szkolnych, takich jak czytanie, pisanie, liczenie. Niemniej ważne jest także osiągnięcie społecznej gotowości dziecka do roli ucznia.

Diagnoza gotowości szkolnej obejmuje: rozmowę z rodzicem, wykonanie przez dziecko wielu zróżnicowanych zadań diagnostycznych zawartych w „Teście  gotowości szkolnej” B. Wilgockiej-Okoń oraz obserwacji dziecka w czasie wykonywania zadań. W wyniku przeprowadzenia diagnozy poznajemy możliwości dziecka w zakresie umiejętności:

  • porównywania i różnicowania przedmiotów;
  • klasyfikowania przedmiotów;
  • odwzorowywania podanego znaku graficznego;
  • dokonywania analizy i syntezy wzrokowej;
  • porównywania liczebności zbiorów;
  • myślenia przyczynowo-skutkowego;
  • rozumienia mowy i czynnego posługiwania się słownictwem;

 


Ponadto obserwuje się, jaki stosunek prezentuje dziecko wobec badania i proponowanych zadań, wytrwałość w pracy, kontakt z osobą przeprowadzają badanie. Zebrane informacje pozwalają określić, czy dziecko osiągnęło gotowość do podjęcia nauki szkolnej, czy wymaga wsparcia (i w jakich sferach) w celu osiągnięcia gotowości, czy też obowiązek szkolny powinien zostać odroczony.

 

szkolenia z sensomotoryki

szkolenia

szkolenia2

qeeg-erp